Dziś jest: Poniedziałek 23 października 2017, imieniny: Teodora i Seweryna

Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Obsługa techniczna
ALFA TV

Budżet obywatelski

W budżecie Gminy Myślibórz na rok 2016 (uchwalonym w dniu  22.12.2015 roku) po raz pierwszy została zabezpieczona kwota 200.000 zł na budżet obywatelski. Budżet obywatelski (używana nazwa to także budżet partycypacyjny) to proces, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, poprzez współdecydowanie o sposobie wydatkowania określonej puli środków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest dialog pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami, w którym rolę pomocniczą pełnią organizacje pozarządowe, nieformalne grupy społeczne itp.

Na sesji Rady Miejskiej 23 lutego 2016 roku została podjęta uchwała sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz. Jednocześnie zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz oraz uchwałą Rady Miejskiej zostali powołani, odpowiednio pracownicy oraz wybrani radni, do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (14.03.2016r.) i wejściem uchwały w życie obecnie rozpoczyna się procedura wyłaniania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2016.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego opracował projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który w drodze zarządzenia Burmistrza zostanie poddany konsultacjom społecznym w dniach 04.04.2016-18.04.2016. Polegać one będą na wnoszeniu, przez mieszkańców Gminy, organizacje, radnych Rady Miejskiej, uwag  za pomocą formularza do konsultacji umieszczonego na stronie internetowej oraz dostępnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w drodze spotkania z mieszkańcami Gminy Myślibórz. Po zakończeniu konsultacji Zespół przeanalizuje oraz naniesie zgłoszone uwagi do regulaminu.

Po zatwierdzeniu Regulaminu przez Burmistrza kolejnym krokiem będzie zarządzenie w sprawie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego, w którym zostanie zawarty program realizacji Budżetu:

  1. zgłaszanie zadań do realizacji odbywać się będzie na „formularzu zgłoszeniowym propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Myślibórz na rok 2016”, do którego dołączyć trzeba będzie listę poparcia.
  2. Zespół ds. Budżetu przeprowadzi analizę techniczno-finansową i ocenę możliwości realizacji złożonych wniosków,
  3. Burmistrz zatwierdzi i ogłosi wyniki analiz i ocen oraz listę zakwalifikowanych projektów wraz z ich kosztem szacunkowym,
  4. na stronie internetowej oraz w budynkach Urzędu  zostanie umieszczona lista do głosowania przez mieszkańców na projekty zadań,
  5. Po zakończeniu głosowania zostaną ogłoszone wyniki.
  6. Ostatnim etapem będzie zarządzenie Burmistrza w sprawie skierowania do realizacji wybranych
    w głosowaniu zadań.

 

 

Uchwała Nr XX/166/2016 - ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz
 

Zarządzenie Nr BR.0050.123.2016.AP ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Myślibórz w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2016


Zarządzenie Nr BR.0050.128.2016.AP ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2016 rok


Zarządzenie Nr BR.0050.102.2016.AP ws. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz

wraz z załącznikami

Formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibóz na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2016

Lista osób popierających realizację projektu

 


 

Formularz do konsultacji projektu regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2016


BIP
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Inne strony
elektroniczny samorząd

MCB
SDS
Szlak Rowerowy z Biegiem Myśli
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  Październik 2017 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6973223
Kanał RSS Pomoc RSS

Urząd Miasta i Gminy Myślibórz adres: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel: +48 (95) 747 20 61 fax: +48 (95) 747 33 63

Zezwala się na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.mysliborz.pl , pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.